Học sinh trở lại trường và công tác phòng dịch (06/05/2020 9:46)

Học sinh trở lại trường và công tác phòng dịch

Xem chi tiết...

HỘI SÁCH TRỰC TUYẾN QUỐC GIA 2020 Chung tay phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện yêu cầu của thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội, đây là lần đầu tiên Ngày sách Việt Nam được tổ chức hoàn (05/05/2020 22:30)

HỘI SÁCH TRỰC TUYẾN QUỐC GIA 2020 Chung tay phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện yêu cầu của thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội, đây là lần đầu [...]

Xem chi tiết...

https://drive.google.com/file/d/17eOkmJe-Uxl2b5WBzszSXMH9U4s63mkJ/view?usp=sharing (05/05/2020 22:26)

https://drive.google.com/file/d/17eOkmJe-Uxl2b5WBzszSXMH9U4s63mkJ/view?usp=sharing

Xem chi tiết...

Cần bộ quy tắc ứng xử trong trường học với chế tài đủ mạnh (11/04/2018 20:6)

NDĐT- Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đề ra yêu cầu ban hành “Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học phổ thông” vào thời điểm trước năm học [...]

Xem chi tiết...

Make Animated PowerPoint Slide (28/03/2020 23:50)

In this PowerPoint tutorial, you are going to learn and see something new and different. Here, I will show you how to make an attractive and eye catchy animated PowerPoint presentation slide to [...]

Xem chi tiết...