Thông báo về việc chuẩn bị điều kiện an toàn cho học sinh quay lại trường sau thời gian nghỉ chống dịch Covid-19 (01/03/2021 14:6)

Thông báo về việc chuẩn bị điều kiện an toàn cho học sinh quay lại trường sau thời gian nghỉ chống dịch Covid-19

Xem chi tiết...

Quy định đối với giáo viên khi trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid - 19 (01/03/2021 14:4)

Quy định đối với giáo viên khi trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid - 19

Xem chi tiết...

Quy định đối vơi học sinh khi trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng chống dịch covid - 19 (01/03/2021 14:3)

Quy định đối vơi học sinh khi trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng chống dịch covid - 19

Xem chi tiết...

Cần bộ quy tắc ứng xử trong trường học với chế tài đủ mạnh (11/04/2018 20:6)

NDĐT- Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đề ra yêu cầu ban hành “Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học phổ thông” vào thời điểm trước năm học [...]

Xem chi tiết...

Make Animated PowerPoint Slide (28/03/2020 23:50)

In this PowerPoint tutorial, you are going to learn and see something new and different. Here, I will show you how to make an attractive and eye catchy animated PowerPoint presentation slide to [...]

Xem chi tiết...