Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS và THPT (20/09/2020 5:44)

Ngày 15/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

Xem chi tiết...

Bộ GDĐT ban hành Chỉ thị nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021 (02/09/2020 21:50)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục. 09 nhóm [...]

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT (02/09/2020 21:48)

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, [...]

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT (02/09/2020 21:48)

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, [...]

Xem chi tiết...

Cần bộ quy tắc ứng xử trong trường học với chế tài đủ mạnh (11/04/2018 20:6)

NDĐT- Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đề ra yêu cầu ban hành “Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học phổ thông” vào thời điểm trước năm học [...]

Xem chi tiết...

Make Animated PowerPoint Slide (28/03/2020 23:50)

In this PowerPoint tutorial, you are going to learn and see something new and different. Here, I will show you how to make an attractive and eye catchy animated PowerPoint presentation slide to [...]

Xem chi tiết...