1 số hình ảnh trong buổi chia tay các em học sinh khối 9 năm học 2018-2019. (14/08/2019 15:39)

1 số hình ảnh trong buổi chia tay các em học sinh khối 9 năm học 2018-2019.

Xem chi tiết...

1 số hình ảnh trong chương trình Lễ tổng kết năm học 2018-2019. (14/08/2019 15:34)

1 số hình ảnh trong chương trình Lễ tổng kết năm học 2018-2019.

Xem chi tiết...

1 số hình ảnh trong chương trình hoạt động NGLL tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám và lễ trưởng thành Đội cho các em học sinh khối 9 năm học 2018-2019. (14/08/2019 15:30)

1 số hình ảnh trong chương trình hoạt động NGLL tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám và lễ trưởng thành Đội cho các em học sinh khối 9 năm học 2018-2019.

Xem chi tiết...

CÔNG VĂN SỞ GD&ĐT HÀ NỘI VỀ TUYẾN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019-2020 (28/03/2019 10:54)

CÔNG VĂN SỐ 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019 về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020.

Xem chi tiết...

Cần bộ quy tắc ứng xử trong trường học với chế tài đủ mạnh (11/04/2018 20:6)

NDĐT- Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đề ra yêu cầu ban hành “Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học phổ thông” vào thời điểm trước năm học [...]

Xem chi tiết...